Ceza Maddeleri , Trafik Cezaları, Trafik Cezası, Rent A Car Trafik Cezaları,

Ceza Maddeleri Trafik Suçunun Konusu

30/1-a Bu madde 06.03.2007 tarih ve 46642 sayılı İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün Emir Yazısı gereği iptal edilmiştir.

30/1-b Bu madde 06.03.2007 tarih ve 46642 sayılı İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün Emir Yazısı gereği iptal edilmiştir.

46/2b Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte sürülen araçların emniyetle geçişini beklememek

46/2-c Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmek

46/2-d Gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek

46/2-e Motosiklet, otomobil,kamyonet ve otobüs dışındaki araçları kullananlar, geçme ve dönme dışında en sağ şeridi izlememek

47/1-b Işıklı trafik işaretlerinden kırmızı renkli olanına ve sesli işaretlere uymamak

47/1-c Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak

52/1-d Kol ve grup halinde araç kullananlar, diğer araçların güvenle girebilecekleri bir açıklıklar bulundurmamak

53/1-a Sağa dönüş kurallarına riayet etmemek.

53/1-b Sola dönüş kurallarına riayet etmemek.

53/1-c Dönel kavşaklarda kurallarına riayet etmemek.

53/1-d Dönel kavşaklarda geriye dönüş kurallarına riayet etmemek.

54/1-a Geçme kuralları kurallarına riayet etmemek.

54/1-b Geçmenin yasak olduğu yerlerden geçmek

55 Geçilen araçların geçilmekte iken kurallara uymaması

56/1-a Şerit izleme ve değiştirme kurallarına riayet etmemek

56/1-b iki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında geçişini zorlaştıran durumlarda ve dağlık ve dik yokuşlu yollarda karşılaşma halinde geçişi zorlaştırmak

56/1-c Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek

56/1-d Trafik işareti bulunmayan dar yollardaki karşılaşmalarda geçiş kolaylığı sağlamamak

57/1-a Kavşağa yaklaşırken yavaşlamamak ve geçiş hakkı olan araçların önce geçmesine imkan vermemek

57/1-b Trafik zabıtası, trafik işaret levhası veya ışıklı trafik işaret cihazları bulunmayan kavşaklarda geçiş hakkına riayet etmemek.

57/1-c Kontrolsüz kavşaklarda motorsuz araç sürücüleri motorlu araçlara,motorlu araçlardan soldaki sağdan gelen araca geçiş hakkı vermemesi.

57/1-d Işıklı trafik cihazları izin verse bile trafik akışını engelleyecek bir durum olduğu hallerde kavşağa girmek

57/1-e Kavşaklarda gereksiz olarak duraklamak,yavaşlamak,taşıttan inmek veya araçların motorunu durdurmak.

57/1-f Aksine bir işaret bulunmayan kavşaklarda ray üzerinde hareket eden taşıtlara ilk geçiş hakkını vermemek.

58 İndirme ve bindirme kurallarına riayet etmemek.

59 Yerleşim birimleri dışındaki kara yolunda zorunlu haller dışında taşıt yolu üzerinde duraklamak veya park etmek kural ve yasaklarına riayet etmemek.

60 Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerlerde ve hallerde duraklama yapmak.

61/1-a Duraklamanın yasaklandığı yerlerde

61/1-b Park etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde

61/1-c Geçiş yolları önünde veya üzerinde

61/1-d Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden beş metrelik mesafe içinde

61/1-e Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden onbeş metrelik mesafe içinde

61/1-f Üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda

61/1-g Kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde

61/1-h Geçiş üstünlüğü olan araçların giriş ve çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından onbeş metre mesafe içinde

61/1-ı Park etmek için tespit edilen süre ve şeklin dışında

61/1-m Belirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara, yönetmelikteki esaslara göre ayrılmış ve bir işaret levhası ile belirlenmiş park yerlerinde

61/1-n Ayrıca yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarda

61/1-o Özürlülerin araçları için ayrılmış park yerlerinde

64/1-a/1 Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında gece seyrederken,yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken,benzeri yer ve hallerde uzağı gösteren ışıkları yakmamak

64/1-a/2 Geceleri, yerleşim birimleri dışında karayollarındaki karşılaşmalarda, bir aracı takip ederken, bir aracı geçerken yan yana gelinceye kadar ve yerleşim birimleri içinde, gündüzleri ise görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda yakını gösteren ışıkları yakmamak

64/1-a/3 Kuyruk (arka kenar) ışıklarının uzağı veya yakını gösteren ışıklar veya sis ışıkları ile birlikte kullanmak

64/1-b/1 Sis ışıklarının; sisli, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte yakmamak

64/1-b/2 Dönüş ışıklarının geç anlamında kullanmak

64/1-b/3 Karşılaşmalarda,ışıkların söndürmek

64/1-b/4 Öndeki aracı geçişlerde uyarı için çok kısa süre dışında uzağı gösteren ışıkların yakmak

64/1-b/5 Yönetmelikte belirtilen esaslara aykırı olarak ışık takılmak ve kullanmak

64/1-b/6 Sadece park lambaları ile seyredilmek

65/1-a Taşıma sınırı üstünde yolcu alınmak

65/1-f Gabari dışı yük yüklenmesi, yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmek(Bu maddenin sadece yük üzerine veya araç dışında yolcu bindirmek kısmından yazabilecekler.)

65/1-g Yükü, karayoluna değecek,düşecek,dökülecek,saçılacak,sızacak,akacak,kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklemek

65/1-h Yükün, her çeşit yolda ve yolun her eğiminde dengeyi bozacak, yoldaki bir şeye takılacak ve sivri çıkıntılar hasıl edecek şekilde yüklenmek

65/1-ı Sürücünün görüşüne engel olacak, aracın sürme güvenliğini bozacak ve tescil plakaları,ayırım işaretleri, dur ve dönüş ışıkları ile yansıtıcıları örtecek şekilde yüklenmek

65/1-j Bisiklet,motorlu bisiklet ve motosikletleri kurallarına uymadan sürmek

66 Bisiklet,motorlu bisiklet ve motosikletleri kurallarına uymadan sürmek

67 Sürücülerin, park yapmış taşıtlar arasından çıkarken,duraklarken veya park yaparken,sağa veya sola dönerken trafik kural ve yasaklarına uymaması

72 Ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları yönetmelikte gösterilen şartlara uygun olarak ve kamunun rahat ve huzurunu bozmayacak şekilde kullanılanmak

73 Araçların kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca kullanmak,araçlardan bir şey atmak ve dökmek,seyir halinde sürücülerin telefonla görüşmek

74 Yaya veya okul geçitlerinde aracı yavaşlatmamak geçitlerden geçmek isteyenlere ilk geçiş hakkını vermemek

75 Okul taşıtlarının "DUR" işaretini yakmaları halinde diğer araç sürücülerinin araçlarını durdurmamaları okul taşıtı sürücülerinin "DUR" işaretinin sadece öğrencilerin binmeleri veya inmeleri sırasında yakmamaları veya gereksiz yere yakmaları

76 Demiryolu geçitlerinde, geçidin durumuna uygun olmayan hızla geçmek,ışıklı veya sesli işaretin vereceği "DUR" işaretine riayet etmemek bariyer varken geçide gitmek, kontrolsüz geçiş yapmak.

77/1-b Taşıt yolu üzerinde bulunan özel işaret taşıyan gözleri görmeyen kişilere gerekli yardımı yapmamak,yol vermemek,gerekiyorsa durmamak.

77/1-c Bir yetkili veya görevli yönetimindeki yürüyüş kolları arasından geçmek

78/1-a Otomobil ve minibüs cinsi taşıtlarda emniyet kemeri bulundurmamak veya kullanmamak

78/1-b Motosikletlerde sürücülerin korumu başlığı ve korumu gözlüğü,yolcuların ise korumu başlığı bulundurmaması ve kullanmaması

81/1-a Kaza mahalinde durmamak ve trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almamak


Copyright © 2020 Esinti Tasarım - esintitasarim.com